„ЈА (Junior Achievement)“

Школске 2016/2017 године у школи је реализована ЈА секција. У оквиру секције било је укључено  12 ученика: Андреја Рајковић, Решетар Лука, Лука Милекић, Тодор Трајковић, Марко Танасић, Давид Ђумић, Лука Вученовић, Лазић Војислав, Магдалена Марковић, Јана Андрић,Урош Маринковић, Никола Алексић.

У оквиру секције су спроведена три програма:  Пословни изазов, Ученичка компанија и Титан.

Ученици који су учествовали на регионалном такмичењу Пословног изазова су: Андреја Рајковић, Решетар Лука, Тодор Трајковић и Марко Танасић. Андреја Рајковић је освојио прво место на том такмичењу и пласирао се на Национално такмичење. На том такмичењу се као један од најбољих пласирао  на балканско такмичење.

Такође је реализован програм ученичка компанија. У школи су формиране 2 компаније:  No stress brand и Мy Conn. У компанији No stress brand су били ученици: Андреја Рајковић, Решетар Лука и Лука Милекић.  У компанији Мy Conn су били ученици: Давид Ђумић, Лука Вученовић, Лазић Војислав. Обе компаније су учествовале на регионалном такмичењу ученичких компанија које је било у новом Меркатору.

Ученици који су учествовали на такмичењу Титан су: Јана Андрић,Урош Маринковић, Никола Алексић и Магдалена Марковић.

Свим овим ученицима много свидео овај програм који омогућава развој предузетничких компетенција које су кључне у савременом образовању.

Гордана Ћеранић, проф.рачунарства и информатике

1

2

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

910