Угледни час на тему Судар култура у роману „Очеви и оци“ Слободана Селенића одржан је 9. 5. 2024. године. Садржај теме обрађен је у корелацији предтмета Српски језик и књижевност и Енглески језик. Припрему и реализацију извели су ученици 4-1, 4-2 и 2-2. Професори коодинатори: Сандра Плазибат и Данијела Вујисић.
Судар култура у роману „Очеви и оци“ Слободана Селенића једна је од тема из серијала угледних часова Учимо заједно. Предмет интересовања и истраживачких задатака била је сама суштина идејног слоја романа – судар српске и енглеске културе у оквиру брачне заједнице Елизабете и Стевана Медаковића, који се усложњавао и динамизирао и силом историјских прилика (Други светски рат и пропаст грађанског слоја). Ученицу су компаративним приступом истраживали културолошке разлике оличене у поимању традиције, јавног и породичног живота, политичких прилика и интимних емотивних опредељења. У том смислу усвајали су и примењивали нове књижевнотеоријске приступе и појмове: алтеритет, сопство, другост, наратер, вишеструка фокализација и фокализатор, те разрешавали питања наративних техника, али и формалних одлика (епистола и дневник као романескно језгро). Носили су врло вешто  карактеристике књижевних јунака у сценским извођењима и показали изузетан осећај за језик (и српски и енглески) интерпретативним допунама аналитичког дела кључним цитатима из романа.
Материјал који садржи презентација, заједно са списком извора, представља, по нашем скромном мишљењу,  добро полазиште за будуће генерације и мотивациони аспект за даља истраживања овог значајног романа једног од највећих савремених српских писаца.
Све садржаје можете наћи на блогу: https://uglednicas6.weebly.com/o269evi-i-oci1.html