Како пријавити насиље

Шта је то школско  нaсиље?

Школско насиље је насиље које се дешава у школи, с циљем да се намерно нанесе штета другоме. Међутим, насиље се може дешавати и изван школе а да се и даље сматра школским. Оно се може дешавати у школском дворишту након наставе или на путу од куће до школе, али и онлајн, преко друштвених мрежа на којима су деца из истих или различитих школа међусобно повезана.

Најчешћи облици насиља у школама су вербално насиље (псовање, исмевање, оговарање, претње), друштвено искључивање (вршење притиска на вршњаке да се не друже и не комуницирају са неким конкретним дететом из школе), али и физичко насиље (ударања, туче) и сексуално насиље (давање ласцивних надимака, недозвољена додиривања између вршњака, недозвољено дељење фотографија са друштвених мрежа и њихово коментарисање у сексуалном смислу). Нажалост, изложеност насиљу не престаје одласком из школе, већ се наставља и онлајн – дигитално насиље.

У школи насиље ученици могу да трпе и од својих вршњака и од наставника, као што и ученици могу да врше насиље и над вршњацима и над наставницима (најчешће су у питању провокације и вређања од стране ученика, али има и претњи, па и физичких напада на наставнике).

Основ за вршење насиља починиоци насиља најчешће виде у материјалном и интелектуалном статусу, у националној и сексуалној припадности жртве – дакле у основи насиља је скоро увек дискриминација, по којој се вршњаци и наставници нужно не морају много разликовати. (текст преузет са сајта Чувам те)

Постоје два добра веб-места која се баве овом тематиком:

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету

Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу

 

Уколико ти трпиш вршњачко насиље, или неко из твоје околине, пријави га одељенском старешини, ПП служби или Тиму за заштиту ученика и, наравно, својим родитељима.  

У нашој школи постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације. Од наставника који чине овај Тим у сваком тренутку у школи можете добити савет и упут шта да урадите уколико трпите насиље или сте сведок насиља. 

Чланови Тима су: