Новембарски дани Соње Жарковић

Новембарски дани Соње Жарковић су традиционална манифестација која обухвата различите аспекте образовно-васпитног рада, хуманитарне, спортске и културне активности као што су: концерти, приредбе, књижевне и музичке вечери, позоришне представе, промоције, плесне, ликовне, филозофске и психо-едукативне радионице, радионице са циљем развоја вештина за управљање каријером, каријерни сусрети, вршњачке едукације на тему медијација, предузетништво, екологија, мини школски пројекти – квизови знања у школи и ван ње, интердисциплинарни пројекти, хемијске и драмске радионице, математичке и друге истраживачке и едукативне активности, трибине, округли столови…

У Новембарским данима се кроз различите активности остварује заједништво деце, родитеља и наставника кроз појачане ваннаставне активности – спорт, хоби, заједничке радионице. Циљ је унапређивање садржаја и креативних процеса који највише инспиришу, повезују, у којима се истински ужива и у којима потенцијали свих актера најискреније зраче и расту, а са поруком да и други то осете и надахну се у том смеру.

То су дани када можемо да се видимо из људски топлијих углова и подигнемо данас помало заборављену васпитну улогу школе на виши ниво – путем који је трасирала Соња Жарковић. Соња је била педагог Шесте, а својим радом и својим духом, иновативношћу, храброшћу, једноставношћу и свежином својих идеја инспирисала је и ђаке и наставнике сa којима је радила. Из живота је отишла прерано, али су за њом остале успомене и енергија коју и данас чувамо и негујемо с поносом и љубављу.

Највећа вредност ове манифестације су безусловна подршка развоју капацитета ученика, ентузијазам и волонтерство свих учесника, почев од наставника, ученика и родитеља наше школе, преко свих осталих директних и индиректних актера којима су блиске енергија и визија које је носила наша Соња – да школе постану пријатељска и подржавајућа средина за ученике, родитеље и заједницу којој припадамо.

Вођени Соњиним отвореним духом, замислили смо и приступ креирања и реализације манифестације која носи њено име. Наставници у овој манифестацији учествују на основу плана и договора, сами слободно преузимају активности и одговорности. Координатор манифестације осмишљава мото манифестације, а онда се кроз договор проналазе могућности за програм предстојеће манифестације. Координатори у активности укључују колеге и ученике као сараднике, подразумева се – на добровољној основи. Све активности се реализују у новембру, најчешће након првог класификационог периода.


Активности везане за ову манифестацију можете пратити на овом линку