Члановима УНЕСКО секције наше школе и Треће београдске гимназије, пројектни тим „Зелена Шеста“: Милица, Дуња, Михајло и Јован представили су организацију и активности на реализацији постављених циљева озелењавањa школе кроз програм вршњачке едукације и примене ИКТ за одрживи развој.