Ментор: Ана Ковачевић
Шеста београдска гимназија је добила ознаку Европских плавих школа. Умрежена је са школама Европе чији ученици су агенти који шире идеје о одрживости океана, мора и хидросфере. Заједнички рад ученика о очувању Дунава и Црног мора је објављен на страници Европске комисије и европске коалиције EU4Ocean где сада наша школа има своју плаву страницу.
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6989
https://www.canva.com/design/DAEh38qfUbw/GQYwpXyt5apPwL0jClObbw/view