Дана 7.12.2022. Ајша Еслам Хамада Ел Сајед Осман 1/7, Катарина Хаџић 1/6, Милош Алексић 2/3, Милица Мишић 4/4 и Борис Ћурчић 4/5 били су гости на Дану школе Треће београдске гимназије, где су учествовали и на заједничком састанку Ученичког парламента.