Петнаест представника Ученичког парламента Шесте је учествовало на Националној конференциjи поводом обележавања Дана детета 18. новембра 2022. у Народној скупштини. Организатори скупа су Пријатељи деце Србије и Народна скупштина Републике Србије. Тема конференције је Како да свако дете буде безбедно – Ту где живим, ту сам сигуран/на!
Говорили су Владимир Орлић, Дарија Кисић Тепавчевић, шефица Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције испред Министарства унутрашњих послова и представници Одбора за права детета. За говорницом су се смењивали ученици наше школе, а њихово мишљење ће ући у нацрт закона.