У мају 2022. године одељења 1-7 и 1-10 са својим одељенским старешинама Весном Јевтић и Иваном Стојановић посетили су манифестацију Мај – месец математике, која је одржана у силосима у Луци Београд. Кроз манифестацију ученике су провели волонтери, објаснивши појединачне експонате и представивши концепт изложбе. Потом су ученици са великим интересовањем прошли кроз овај веома специфичан изложбени простор, са занимањем разгледајући и тестирајући експонате. Циљ изложбе је подстицање целоживотног учења, учење ван учионице, активно учешће у културном животу града, као и организација квалитетних ваннаставних активности током којих ученици могу да се друже у неформалном окружењу и тако граде тимски дух одељења и осећај припадности вршњачкој групи и школи.