Партнерске школе Шесте београдске гимназије на овом пројекту су: школа домаћин Јанош Харсани из Будимпеште, Гимназија БРГ/БОРГ из Беча, Средња стручна школа Иоан Роман из Констанце, Стручно-техничка школа Дузче Борса Истанбул из турског града Дузче и Стручно-техничка анатолска школа Хасан Кемал из турског града Ризе.

На мобилности учествују координатор наставник географије Ана Ковачевић, наставник географије Јасна Перић и ученици одељења 4/7 Ема Унијат, Јана Стојановић, Софија Пљаскић, Милан Манчић и Лазар Дрљача. 

1 дан.  Сместили смо се у хотел Икеа у центру Беча. У поподневним часовима обишли смо замак Шембрун, павиљоне и видиковац Глоријету.

2 дан. У свечаној сали школе ученички тимови представили су школе учеснице, државу и географско историјски регион Подунавља. Домаћини су поделили основне информације о Бечу. Уследило је такмичење у kahoot квизу, на ком је наша ученица Јана Стојановић освојила прво место и награду. Посетили смо хидроелектрану која испуњава еколошке услове пречишћавања речног отпада. Испод речног корита погледали смо рад шест турбина, а затим и филм о дунавском каналу и регулацији реке Дунав као плавног подручја у овом делу Европе.

3 дан. Одржана је радионица на немачком језику, испробали смо националну кухињу. У поподневним сатима уследило је предавање експерата Универзитета природних ресурса и природних наука у Бечу Марлене Хаиман о седиментима и микропластици и Ирис Кемптер о регулисању речног тока Дунава у Бечком басену. Универзитет сарађује са Међународном комисијом за заштиту реке Дунав ICPDR и међународном организацијом Interreg.

4 дан. Посета националног парка Лобау у коме је одржан јавни час на теме гео и биодиверзитета. Уследио је пикник у природи, обилазак острва на Дунаву и Донау канала, где смо маркерима анализирали квалитет воде Дунава, а затим и поподневна кафа у Грабен улици.

5 дан. Обилазак градског језгра уз стручно вођење као и мнешовита активност ученика са израдом теста о познавању Беча. 

6 дан. Презентовање радова ученика о загађењу и заштити Дунава у мешовитим тимовима. Додела сертификата и заједнички ручак.

7 дан. Обилазак замка Белведере и повратак за Београд у вечерњим часовима. У овој фази Ерасмус пројекта пандемија корона вируса нас није омела да уживамо у најчистијем граду на Земљи и развијемо мултикултурални део дружења.

Дисиминација пројекта у школи обухватила је обавештавање Наставничког већа, Стручног већа природних наука и Ученичког парламента. Поред тога, ученицима је на часовима географије представљен третман испитивања квалитета воде, приказан је текст у часопису Шестар и на сајту општине Звездара.