Радионица је одржана у свим одељењима наше школе. Тема се односила на безбедност средњошколаца у неколико видова насиља – електронском, психофизичком и емотивном. Радионице су одржаване на ЧОС-у, па су присуствовале и разредне старешине. Едукатори су били ученици из Ученичког парламента.