Наставнице наше школе Ана Kовачевић професорка географије и Сандра Плазибат професорка енглеског језика за своје пројекте добиле су националне ознаке квалитета еТвининг. Ова ознака додељује се као доказ квалитета за области: педагошка иновација, интегрисаност у наставни план, сарадња, употреба технологија и значај остварених резултата. Kвалитет се мери на основу стандарда које прописује централни тим еТвининг мреже. Ове ознаке омогућавају добијање награда на нивоу целе еТвининг заједнице која обухвата све европске земље и још осам земаља из непосредног окружења.

 

Назив пројекта Координатор Ознака квалитета
daVinci 500 Сандра Плазибат национална 2020
The Heritage of Old Slavs Beliefs ; Who were the Old Slavs? What do you know about their polytheism and mythology? Who inherited them? The legacy of the old Slavs and its impact on contemporary Slavs societies Ана Ковачевић национална 2020
Good Practices of Democracy Ана Ковачевић европска 2020