Резултати мобилности и пробних предметних матурских тестова приказани су на састанцима Стручних предметних већа 01.07.2019. године.

географија
биологија
веће за српски језик и књижевност
веће заматематику