Искуства стечена на мобилности приказана су колегама на седници Наставничког већа 27.6.2019.


Одржана је трибина „Државна матура – искуства и изазови“

У великој сали скупштине Градске општине Звездара пројектни тим је приказао стечено искуство у мобилности као и резултате предметних пробних матурских испита спроведених у Шестој београдској гимназији. Скуп су пратили наставници свих београдских гимназија и средњих школа, као и родитељи ученика првог и другог разреда.

На наш позив одзвали су се, и дали допринос у објашњењу спровођења припрема Државне матуре у нашој земљи, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Грегор Мохорчич, руководилац ИПА пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“.