Урађен је пробни тест Државне матуре по важећим стандардима:


за географију 09.05.2019.


Пробни тест Државне матуре за географију садржао је питања сва три нивоа постигнућа за области: Географске вештине, Природни услови и ресурси, Друштвена географија и Национална географија и регионални развој. Тест су радили ученици другог разреда.

за биологију 10.05.2019.


Пробни тест Државне матуре за биологију садржао је питања сва три нивоа постигнућа за области: Порекло и разноврсност животиња, Јединство грађе и функције као основа живота, Од макромолекула до еволуције, Живот у екосистему и Човек и здравље. Тест су радили ученици трећег разреда.

за српски језик и књижевност 17.05.2019.


Пробни тест Државне матуре за српски језик и књижевност садржао је питања сва три нивоа постигнућа за области: Језик, Књижевност и Језичка култура. Тест су радили ученици трећег разреда.

за математику 17.05.2019.


Пробни тест Државне матуре за математику садржао је питања сва три нивоа постигнућа за области: Алгебра, Геометрија, Низови, Функције, Изводи и Интеграли и Комбинаторика, Вероватноћа, Статистика и Финансијска математика. Тест су радили ученици трећег разреда.