Генерација ученика која је средњу школу уписала школске 2020/2021. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Дакле, гимназијалци ће полагати праву државну матуру на крају школске 2023/2024. године.
Прво пилотирање је спроведено крајем октобра 2020. године, на одабраном узорку од око 4500 ученика.
Шеста београдска гимназија је једна од 50 гимназија које су укључене у пилотирање за спровођење пројекта Државне матуре. У нашој школи је у априлу 2022. организовано друго пилотирање испита, тј. полагање тестова под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. Једино је избор задатака био прилагођен обиму градива које су ученици до тада савладали, што значи да приликом пилотирања ученици нису добили задатке из наставних јединица са којима се у редовној настави још увек нису срели.
Пробна матура ће бити спроведена 31. маја, 1. и 2. јуна 2023. Полагаће је ученици трећег разреда, тј. генерација које ће идуће године полагати прву праву државну матуру. Све потребне информације о пробној матури у Шестој београдској гимназији биће благовремено постављене на овом месту.
Препоручујемо родитељима и ученицима да се о државној матури детаљније информишу на сајту Државна матура Србије: matura.edu.rs