Школски бенд

Проширивање и стицање нових знања и умења из области рок и поп музике, а према интересовањима ученика. Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад. Рад и концепт ове секције биће организован са циљем употпуњавањакултурних активности школе (прославе, манифестације, концерти) и подршке развоја културног идентитета школе. Кључни носиоци свих активности биће ученици, док ће руководилац секције бити координатор и подршка ученицима у њиховом стваралачком развоју. Ученицима ће бити пружена могућност да се уметнички изразе кроз писање текстова и компоновање. Активности које су предвиђене у раду ове секције оснаживаће ученике да буду креатори идеја, иницијатори догађаја, организатори хуматираних концерата. Секција ,,Школски бенд“ развијаће слободу уметничког изражавања како појединаца, тако и групе. Наведено се огледа у неговању талената ученика, подршци развоју ауторског рада, развијању осећаја за сценски покрет и наступ. Секција отвара могућност сарадње са изборним програмима у сва четири разреда гимназије – Језик, медији и култура, Појединац, група и друштво и Уметност и дизајн.