Секција верске наставе

Јачање осећаја заједништва и припадности колективу, план за унапређење квалитета рада Шесте београдске гимназије: Осмишљавање часова интердисциплинарног типа, Употреба разноврсних метода и облика рада у наставном процесу; Подршка ученицима: Праћење реализације вананаставних активности; Организација заједничких активности у којима учествује цео колектив; Организовање активности и школских манифестација у области превенције насиља; Назив секције заснован на личности за узор, неком ко је сопственим животом сведочио универзалне људске вредности, што је свакако потребно овом нашем времену, без обзира на верско опредељење