Новинарска секција

Циљ секције је осамостаљивање ученика, описмењавање, развијање истраживачког и критичког духа, док је сврха секције да школа има своје новине и да се на тај начин прати све што се дешава у школи и да се ученици укључе у рад школе.Новинарска секција окупља ученике и мотивише их да истражују, пишу и критички размишљају. Планирано је да новине изађу два пута годишње, у првом и у другом полугодишту.