Ликовна секција

Унапређивање знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима. Оспособљавање за успешну визуелну и вербалну комуникацију. Развијање осетљивости за естетику, креативност, радозналост и мотивација за стварање у различитим медијима, Укључивање у уметнички и културни живот заједнице и формирање одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа.