Фудбалска секција

Ученици на основу својих способности и интересовања опредељују се за један или више спортова у којима се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године у оквиру часова секције. Школа је обезбедила просторне и друге услове за реализацију пет спортских секција. Стручно веће наставника физичког васпитања утврдило је секције за које ће ученици имати могућност пријављивања према сопственим склоностима у наредне четири године а то су: кошарка, одбојка, мали фудбал, рукомет и атлетика. Спортска школска такмичења организоваће се у оквиру радне суботе, у времена између прве и друге смене или у друго време које одреди стручно веће наставника физичког васпитања. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара који одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења