Стручно веће за друштвене науке

социологија
Тамара Бакић
Психологија; Грађанско васпитање
Тамара Ђорђевић Николић
Грађанско васпитање; Основи геполитике; Методологија научног истраживања
Владимир Јанковић
Филозофија
Љиљана Маловић Козић
Грађанско васпитање; Појединац, група и друштво
Драгана Мандић
Филозофија
Владимир Милутиновић
Психологија; Појединац, група и друштво
Дубравка Носовић
Филозофија; Појединац, група и друштво…
Данило Полић
Верска настава
Милица Ракић
Социологија, социологија са правима грађана
Будимир Рондовић
Грађанско васпитање; Уметност и дизајн
Јована Татић
Грађанско васпитање
Марија Филиповић