Стручно веће за област рачунарства информатике

slika
Данијела Алуровић
slika Рачунарство и информатика; Оперативни системи и рачунарске мреже; Веб програмирање
Ивана Бојовић
slika Програмирање; Базе података; Рачунарство и информатика
Наташа Ђурић-Лазовић
slika Рачунарство и информатика
Татјана Златковић
slika Рачунарство и информатика, Примена рачунара
Снежана Марковић
slika Рачунарство и информатика
Биљана Новаковић
slika Рачунарство и информатика
Гордана Ћеранић
slika Програмске парадигме; Програмирање; Рачунарство и информатика
Мирјана Ћетојевић
slika Рачунарски системи; Објектно оријентисано програмирање; Рачунарство и информатика
Сузана Филиповић Рачунари и програмирање