Стручно веће за област рачунарства информатике

Данијела Алуровић
Рачунарство и информатика; Оперативни системи и рачунарске мреже; Веб програмирање
Ивана Бојовић
Програмирање; Базе података; Рачунарство и информатика
Наташа Ђурић-Лазовић
Рачунарство и информатика
Татјана Златковић
Рачунарство и информатика, Примена рачунара
Снежана Марковић
Рачунарство и информатика
Биљана Новаковић
Рачунарство и информатика
Гордана Ћеранић
Програмске парадигме; Програмирање; Рачунарство и информатика
Мирјана Ћетојевић
Рачунарски системи; Објектно оријентисано програмирање; Рачунарство и информатика
Сузана Филиповић Рачунари и програмирање