Стручно веће за други страни језик (изборни) и латински језик

латински језик
Светлана Баковић
латински језик
Марија Богићевић
руски језик
Виолета Влашки
немачки језик
Светлана Златановић
немачки језик
Лазарела Лововић
Француски језик
Соња Пантић
Француски језик; Језик, медији и култура
Јелена Рашевић
немачки језик
Тијана Стојановић