Електрoнска настава

Мудл-платформа за учење путем интернета је у употреби у нашој школи од 2011. године. Настава стручних предмета за одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику одвија се хибридно коришћењем ове платформе. Мудл-платформу користимо и за стручно усавршавање унутар установе.

Школски мудл налази се на линку: sestagimnazija.edu.rs

Од 2020. сва одељења за све предмете имају Гугл-учионице најпре због онлајн наставе, а сада се користе за рад по хибридном моделу (постављање литературе, домаћи задаци, консултације…)