Наша ПП служба

Драги ученици и родитељи, добродошли на страницу која ће вам представити педагошко-психолошку службу Шесте београдске гимназије.

Наш ПП тим чине школски психолог Ивана Маћешић и школски педагози Дубравка Радошевић и Марија Филиповић. Главни задатак наше службе је да пружамо помоћ и подршку ученицима, родитељима и наставницима. Пратимо и усмеравамо развој наших ђака и нудимо помоћ у сагледавању проблема и налажењу решења. Стога, дођите код нас ако су вам потребни разговор или савет, ако имате ситуацију коју нисте спремни сами да решите.

Обратите нам се ако:

  • имате тешкоће у учењу и остваривању жељеног успеха (показаћемо вам како се успешно учи, како да организујете своје време и ускладите га са обавезама, како да повећате мотивацију и приступите поправљању оцена);
  • примећујете да имате потешкоће у социјалним односима (понашате се насилно, не осећате се уклопљено у одељење, осећате се одбачено од стране својих вршњачка, имате учестале несугласице са вршњацима и наставницима);
  • сте жртва било ког облика насиља (немојте прикривати насиље – пријавите га!);
  • имате емоционалне проблеме (страх од испитивања, туга, несигурност, импулсивност);
  • имате проблеме у понашању (агресивност, недисциплина, бежање са часова, лагање и сл.);
  • имате недоумице у вези са избором даљег образовања и будућег занимања (подршка у професионалној орјентацији);
  • осећате потребу за подршком у осмишљавању и конструктивном коришћењу слободног времена; 
  • као родитељ не знате како самостално да се носите са адолесцентским кризама и проблемима у учењу свог детета (дођите да причамо о томе). 

Ми не решавамо проблеме, али вам помажемо да сами нађете решење. Будите сигурни да ће наша ПП служба поштовати личност детета и градити однос поверења, прихватања и подстицања. Ми слушамо, разговарамо и охрабрујемо – не оптужујемо, не етикетирамо, не омаловажавамо и не моралишемо.

Ивана Маћешић, стручни сарадник психолог
Дубравка Радошевић, стручни сарадник педагог
Марија Филиповић, стручни сарадник педагог


Саветодавни разговори са родитељима се заказују.