EUNS – AEDE

EUNS

Osnivačka skupština

Slika128.2.2014.godine u Šestoj beogradskoj gimnaziji održana je Osnivačka skupština Evropskog udruženja nastavnika Srbije (EUNS), prvog strukovnog udruženja nastavnika Srbije koje je pod okriljem AEDEa (Association Européenne des Enseignants), koje okuplja sve nacionalne sekcije evropskih zemalja.
Sa oko 30 kolega entuzijasta iz Beograda, ali i ostalih gradova Srbije – Niša, Šapca, Vrbasa, Novog Sada, Požege usvojen je Osnivački akt, kao i Statut Udruženja koje će u domaći obrazovni sistemSlika2 postepeno  uključiti evropske tekovine, ali i našim kolegama i đacima pružiti priliku da idu u korak sa obrazovnim tendencijama u Evropi.
Za predsednika je izabran direktor Šeste gimnazije, gdin.Rade Zejak kao inicijator ideje koja je proistekla iz uspešnih kontakata sa predsednikom AEDEa gdin.Silvanom Marseglia i nakon uspešnog učešča Šeste beogradske gimnazije u evropskom projektu European Studies Programe koji povezuje preko 250 škola širom Evrope.

Stavovi i ciljevi EUNS ukratko su izraženi u sledećem

1.       Promovisanje evropske ideje i potrebe evropskih integracija u oblasti obrazovanja.
2.       Jačanje partnerstva i saradnje između evropskih obrazovnih institucija i institucija RepuSlika3blike Srbije.
3.       Unapređivanje obrazovnog sistema Republike Srbije uz promovisanje i primenu pozitivnih  primera obrazovne prakse sa nacionalnog i evropskog nivoa.
4.       Organizovanje stručnih, naučnih skupova, kongresa, domaćih i međunarodnih konferencija koji imaju za cilj razmenu iskustava i promovisanje evropskih ideja i standarda u oblasti obrazovanja.
5.       UkLjučivanje u partnerske međunarodne projekte i realizacija istih.
6.       Popularizacija učenja stranih jezika i upoznavanja sa drugim kulturama kroz razmenu đaka, studenata i nastavnika.
7.       Razmena iskustava i informacija o različitim obrazovnim sistemima u okviru evropskog kontinenta.
8.       Razvijanje svesti o osnovama i zajedničkim ciLjevima evropske kulture kako bi i odrasli i mladi bili obrazovani da žive zajedno u demokratskom i multikulturalnom društvu.
9.       Promovisanje svesti o pravednoj socijalnoj i kulturnoj politici kako bi jačalo interesovanje za evropsku zajednicu.
10.   Upoznavanje sa mehanizmima funkcionisanja evropskih institucija i struktura.
11.   Promovisanje ideje jednakosti u čitavoj Evropi bez obzira na pol, etničko poreklo, socijalnu i kulturološku pozadinu.
12.   Pronalaženje metoda kojima se podstiče inicijativa prihvatLjiva svima koji poštuju jedinstvo u različitosti.
13.   Razvijanje svesti o interesu za aktivnom ulogom mladih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva polazeći od lokalnog, nacionalnog, evropskog i globalnog značaja u okviru obrazovnog sistema.
14.   Primena i unapređivanje IKT-a u obrazovanju, a isti će biti promovisani kroz seminare, projekte, međunarodnu saradnju i ostale oblike razmene iskustva sa kolegama iz Evropskih zemalja. Svakodnevna iskustva i potrebe upućuju na tesnu saradnju sa evropskim institucijama, a ovo je prilika koja se ne sme propustiti radi budućnosti našeg obrazovanja.

Nacionalna sekcija bila je aktivni učesnik na kongresuu Strasburu u novembru 2014.Kongres je otvorio predsednik Silvano Marselja.
Nacionalnu sekciju kolegama iz Italije, Austrije, Belgije, Francuske, Engleske, Nemačke, Rumunije, Moldavije, Španije,  Grčke, Holandije, Luksemburga, Poljske, Švajcarske, Irske, Bugarske, Mađarske, Grčke, sa Kipra i Malte predstavio je Rade Zejak  ističući  potrebu evrointegracija u oblasti obrazovanja i spremnost  EUNS-a  da doprinese Evropskoj ideji kroz saradnju sa kolegama iz 26 zemalja članica, najstarijeg udruženja iz oblasti obrazovanja, AEDE-a. Nakon prezentacije i zvanično je usledio prijem EUNS-a u AEDE uručenjem  sertifikata o prijemu od strane predsednika Silvana Marselje.

Slika4

Aktivnosti

Evropsko udruženje nastavnika Srbije je pridružna članica Evropskog udruženja nastavnika. U tom svojstvu, EUNS će pokušati da odgovori na potrebe i zahteve modernog obrazovanja koje u Evropi i svetu poprima nove forme i prilagođava se zahtevima globalizovanog društva. Faktori koji bitno menjaju uslove obrazovanja su, najpre, multietničke i multukulturalne učionice u kojima najpre treba pomiriti razlike a zatim graditi osnove za novo, zdravo društvo 21.veka. Drugi momenat su nove tehnologije bez koji su moderan život, pa tako i moderno obrazovanje, nepotpuni. Metode rada menjaju se u istom pravcu i pred stručnu javnost stavljaju nove izazove.
Svedoci smo ovih promena, a EUNS će pratiti trendove i pokušati da približi pozitivne primere iz prakse koji su primenjivi u našem školstvu kroz aktivnosti, tribine, seminare, stručne skupove,predavanja, projekte kako za članstvo, tako i za đake.
Ukoliko u našem radu prepoznajete prostor za svoje ideje u ovom domenu, biće nam drago da pružimo podršku i omogućimo da šira stručna javnost bude obaveštena na adekvatan način.

Predsednik AEDE-a Silvano Marselja u Beogradu (avgust 2014.)

Evropsko udruženje nastavnika Srbije je imalo čast i zadovoljstvo da od 27.8. do 30.8.2014.godine u Beogradu ugosti  gdina. Silvana Marselju, predsednika  Evropskog udruženja nastavnika (AEDE).

Za vreme zvanične posete upriličeni su susreti sa članovima EUNS, predstavnicima Odbora za  obrazovanja Skupštine Republike Srbije i ministrom prosvete i nauke dr.Srđanom Verbićem. Domaćini gdinu. Marselji ispred EUNS  bili su predsednik UO Rade Zejak i zamenica Sandra Plazibat.

Slika5

Tribina „Položaj i uloga nastavnika u obrazovnim sistemima Srbije i Evrope“ (januar 2016)

Slika6

Slika7

 

 

 

 

 

 

Slika8Slika9

LINK za izvestaj sa Tribine http://www.euns-aede.rs/wp-content/uploads/2016/10/Tribinajanuar-2016.docx

Sastanak komiteta udruženja AEDE održan je u Rimu 22. i 23. marta 2017. godine

Slika10

Slika11

Slika12

Slika13

 

 

 

 

 

 

Od 24.-26.3. 2017.godine u Rimu održan je redovni sastanak komiteta Evropskog udruženja nastavnika (AEDE) u kome je Srbija uzela učešće.

Naime, od dana prijema u AEDE, srpska nacionalna organizacija Evropsko udruženje nastavnika Srbije (EUNS) ima i svoje predstavnike u Evropskom udruženju i to kroz rad komiteta. Predstavnici su predsednik EUNS, Rade Zejak i zamenik predsednika, Sandra Plazibat.

Rad komiteta u Rimu počeo je obraćanjem predsednika Silvana Marselje koji je dao predgled aktivnost organizacije u predhodnom periodu. Naglasak na ovom sastanku bio je na problemima prouzrokovanim migracijama u Evropi, kao i statusom izbeglica i njihovom uključenju u redovne tokove života u Evropi, zajedno sa obrazovanjem.

Evropski komitet doneo je i finalnu rezoluciju u kojoj jasno iskazuje

  • posvećenost svim oblicima obuka i obrazovanja koji imaju za cilj da stvore slobodne građane u demokratskim okvirima EU. Takođe,
  • obavezuje se da da svoj glas novoj mladoj generaciji koja je u ovom momentu nemoćna protiv nezaposlenosti, društvenih integracija i bezbednosti,
  • da nastavi dobru saradnju sa svim evropskim institucijama i aktivno učestvuje u svim inicijativama koje idu u ovom pravcu,
  • da nastavi sa svojim aktivnstima i da podstrek nacionalnim i evropskim društvenim snagama koje će nastaviti da se bore za evropsku federaciju.

Predstavnici EUNS na sastanku sa Ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Predstavnici  EUNS, Rade Zejak i Sandra Plazibat bili su na sastanku sa ministrom prosvete,nauke i tehnološkog razvoja, Mladenom Šarčevićem dana 10.04.2017. godine. Tom prilikom je Ministar dobio informacije o zaključcima sa sastanka komiteta udruženja AEDE održanog u Rimu 22. i 23. marta 2017. godine.

Slika14

Tribina EUNS-AEDE „Gimnazijsko obrazovanje u regionu i evropske perspektive“, 21.04.2017.

Tribina EUNS-AEDE „Gimnazijsko obrazovanje u regionu i evropske perspektive“ zakazana je za 21.04.2017. godine u 15:30 sati u sali G.O.Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77. Slika15

U okviru prvog  susreta gimnazija glavnih gradova zemalja regiona u organizaciji VI beogradske gimnazije i EUNS-AEDE, ovom skupu su prisustvovali gospodin Silvano Marseglia predsednik AEDE-a i potpredsednik Vasile Nicoare, oni su zajedno sa predsednikom EUNS-a Radetom Zejakom  21.04.2017. primljeni u Ministarstvu prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od strane pomoćnika ministra gospodina Aleksandra Pajića .U razgovoru je istaknuto da Ministarstvo podržava rad AEDE-a i EUNS-a i regionalnu saradnju kao deo Evropskih integracija.Na sastanku sa direktorima gimnazija iz regiona zaključeno je da će u narednom period AEDE raditi na formiranju nacionalnih sekcija u Crnoj Gori, Makedoniji, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji  i da će se zajednički raditi na promovisanju Evropskih vrednosti i ideja.

Slika16

Slika17