Obaveštenja

RODITELJIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALJINU

 S obzirom da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i da je kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola usklađen sa istom, a u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih, Šesta beogradska gimnazija, kao i ostale škole iz sistema srednjih škola, dobila je Uputstvo za organizaciju rada i završetak prvog polugodišta školske 2020/2021. godine (Broj: 611-00-00360/2/2020-03 od 27.11.2020.g.).

Ovim uputstvom naloženo je da se svi oblici nastave i učenja (teorijska nastava, vežbe, praktična i blok nastava) u svim srednjim školama u Republici Srbiji, počev od 30.11.2020. do 18.12.2020. godine, kada se završava prvo polugodište školske 2020/2021. godine, izvode na daljinu.

Škola ovim modelom nastave obezbeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća, odnosno standarda kvalifikacija, korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije i Javnog medijskog servisa RTS.

U okviru nastave na daljinu preporučena su tri nivoa na kojima škole mogu da pruže podršku učenicima. Šesta beogradska gimnazija radiće na prvom nivou koji podrazumeva upotrebu izabranog sistema za upravljanje učenjem zajedno sa alatima koji obezbeđuju komunikaciju, prvenstveno putem onlajn sastanaka, ali svakako i putem razmene poruka i forumskih diskusija. Nastava se u ovom slučaju realizuje po uputstvima iz Okvira za učenje na daljinu, Okvira digitalnih kompetencija nastavnika i Selfi školskog izveštaja.

Po potrebi nastava će se na daljinu obavljati i putem nekog od video-konferencijskih alata (Google Meet, Microsoft Teams, ali i putem platformi Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, kao i drugih alata sa sličnim funkcionalnostima). 

Uloga roditelja i učenika je da u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu aktivno i odgovorno učestvuju u uspostavljenim komunikacijama.

Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i razredne starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama.

Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati u drugom polugodištu, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri, odnosno manji od dva ukoliko je nedeljni fond časova dva.

 Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, uzeće se u obzir sve ocene, kako tokom nastave po kombinovanom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Uzimaće se u obzir i pokazane aktivnosti u radu i vežbanju, kao i redovnost u izradi domaćih zadataka i pokazana odgovornost u radu tokom nastave na daljinu.

Zaključna ocena će, u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju, biti javna i obrazložena.

Izuzetno, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Ukoliko učenik nema ocene, jer iz opravdanih razloga nije mogao odgovarati (bolest, izolacija,…), može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu će se posebno isplanirati rad sa ovom kategorijom učenika.

Evidencija obrazovno-vaspitnog rada ostvarivaće se tako što će se u dnevnik, prema utvrđenom rasporedu časova, unositi realizovane nastavne jedinice, sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije).

U evidenciji prisustva učenika evidentiraće se oni učenici koji nisu učestvovali u radu na času putem nastave na daljinu.

Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo kvalitetnoj organizaciji nastavnog procesa, koja je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad proći će, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.

                                                v.d. direktora Šeste beogradske gimnazije

                                                                  Radisav Milić

Izdavanje potvrda i uverenja učenicima

Poštovani roditelji,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i prelazak na onlajn sistem rada, obaveštavamo vas da će se potvrde slati putem mejla. Potrebno je da uputite imejl na uprava@vigimnazija.edu.rs  sa podacima učenika, razred, odeljenje i razlog izdavanja. Što se tiče molbi učenika odnosno roditelja/staratelja iste takođe možete slati na imejl škole.

Za sve ostale informacije (duplikati, lična predaja molbi i ostalo) pošaljite imejl sa pitanjem i ostavite kontakt telefon kako bismo vas kontaktirali.

Hvala na razumevanju.

Ostanimo zdravi!

Sekretarijat VI beogradske gimnazije

Šesta beogradska gimnazija je jedna od 50 gimnazija koje su uključenje u pilotiranje za sprovođenje projekta Državne mature. Više informacija za sada možete naći na:

https://matura.edu.rs/cesta-pitanja/

Anketa o modelu nastave koji će pohađati učenici

24.08.2020.

Na osnovu stručnog uputstva za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljimu za srednje škole u školskoj 2020/21 i na osnovu Posebnog programa obrazovanja i vaspitanja i zaključaka Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 broj 611-00-1248/2020-03 od 20.8.2020,  Šesta beogradska gimnazija od 1. septembra 2020. organizovaće nastavu po kombinovanom modelu. 

Kombinovani model nastave podrazumeva da će škola uz prethodno preduzete mere bezbednosti za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 organizovati nastavu podelom odeljenja na dve grupe tako što jedna grupa prati nastavu u školi prve nedelje, a druga naredne nedelje. Časovi prema rasporedu časova traju 30 minut. Grupa učenika koja te nedelje nije u školi dobijaće od predmetnih nastavnika nastavne materijale preko platforme Gugl učionica, koju će škola koristiti za onlajn učenje. Obaveza roditelja je da učenici u školu dolaze sa zaštitnim maskama i u dobrom zdravstvenom stanju. Škola primenjuje sve mere dezinfekcije adekvatnog prostora u kome će se realizovati nastava.Raspored smena tj.početak nastave je za smenu A od 8  sati a za smenu B od 14 sati. Škola će organizovati berzu  polovnih udžbenika  o čemu će učenici naknadno biti obavešteni .

Sve ostale informacija biće na sajtu škole.

Direktor 

Rade  Zejak 

Zbog pada sistema E-upis u toku današnjeg dana nije bilo moguće pristupiti istom kao i slati prijave za upis. 

Obaveštavamo roditelje da će sistem biti otvoren samo za njih narednih dana, a školama od utorka. S tim u vezi potrebno je prilikom popunjavanja prijave popuniti slede podatke:

– smer učenika,

– izborne programe (pogledati na sajtu škole),

– izborne predmete,

– iop,

– jezik nastave,

– drugi strani jezik (onaj koji je učenik učio u osnovnoj školi),

– kontakt podatke roditelja ili staratelja.

Molimo da popunite što više podataka kako bi se isti verifikovali, a ostali preuzeli i potvrdio upis deteta u školu. Ukoliko neki od podataka budu nedostajali ili budu netačni na mejl roditelja/staratelja će stići obaveštenje da verifikacija upisa učenika nije učinjena, tada je potrebno da nas kontaktirate kako bi podaci bili ispravljeni i pravilno uneti.

Za dodatne informacije pozovite od 8,00 do 15,00 broj telefona 011/2412-682 taster 4 ili pošaljite mejl na uprava@vigimnazija.edu.rs

Hvala na razumevanju,

Sekretarijat škole

Poštovani roditelji,

ovim vas obaveštavamo o proceduri upisa učenika I razreda koja će se primenjivati 9 i 10 jula  za one koji su se odlučili na upis u prostorijama škole.

1. U školu ulazi po jedna stranka uz obavezno nošenje zaštitne maske.

2.Pri ulasku će radnik škole meriti temperaturu bezkontaktnim toplomerom.

3. Obavezno je proći preko dezo barijere i dezinfikovati ruke.

4. Nakon obavljenog upisaa napušta se školski obejekat. 

Polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole i odeljenja

Učenici koji su se prijavili za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole i odeljenja treba da izvrše dodatne prijave za konkretnu školu koju žele da upišu. To se odnosi na učenike koji upisuju Matematičku, Filološku i Karlovačku gimnaziju, kao i na učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, geografiju i istoriju, scensku i audio-vizuelnu umetnost, učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, učenike koji deo nastave ostvaruju na stranom jeziku, muzičke, baletske, likovne i druge.

Dodatna prijava se vrši popunjavanjem obrasca Prijava za polaganje prijemnog ispita koja se nalazi na sledećem linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Popunjenu prijavu poslati na mejl adresu škole koju žele da upišu. U tekstu mejla navesti i generički broj koji je dobijen pri onlajn prijavljivanju. Spisak škola sa mejl adresama nalazi se na sledećem linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPISAK-ŠKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAŽE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-2.xlsx

Škola potvrđuje prijem Prijave za polaganje prijemnog ispita.

Učenici koji nisu uspeli da izvrše onlajn prijavu ili se nisu uopšte prijavili, mogu da se prijave popunjavanjem i štampanjem obrasca Prijava za polaganje prijemnog ispita http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, koji predaju u školi koju žele da upišu.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem mejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine.

Polaganje prijemnih ispita vrši se u školi koja ima određeni obrazovni program/profil, sem za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (IT odeljenja). Za ova odeljenja prijemni ispit će se organizovati u 16 gimnazija na teritoriji Republike Srbije. Spisak škola gde će se polagati prijemni ispit biće objavljen nakon izvršenih prijava i sagledavanja prostornih kapaciteta gimnazija koji obezbeđuju epidemiološku bezbednost.

Predaja sportske dokumentacije za Sportsku gimnaziju i odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport realizovaće se 8. i 9. juna u školama koje imaju ova odeljenja.

Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu za školsku 2020/2021. godinu se nalazi na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

U sredu 23.04.2020 održana je prva on-line sednica nastavničkog veća VI beogradske gimnazije  kojoj je prisustvovalo 45 nastavnika .Na sednici je  razmatrano izvodjenje nastave na daljinu u proteklih mesec dana ,istaknuto je da su nastavnici uložili veliki trud da se na najbolji mogući način  realizuje nastavni proces i da se sa učenicima na najbolji način obradi gradivo .Naglašeno je da su se i učenici potrudili u prethodnom periodu i da je ogromna većina aktivno učestvovala u on-line nastavi i redovno izvršavala svoje zadatke ali i da postoje neki slučajevi da pojedinci nisu pristupili nastavi u svim predmetima . Na sednici su razmatrana pitanja u vezi ocenjivanja kako formativnog tako i sumativnog kao i problem prepisivanja .Od aktuelnosti u obrazovnom sistemu predstavljena je dopuna pravilnika o ocenjivanju u srednjoj školi koja omogućava nastavnicima da u slučaju ugrožavanja zdravlja učenika mogu izvesti zaključnu  ocenu na osnovu manjeg broja unetih  ocena u odnosu na broj(4)   propisan u redovnim okolnostima  ovim pravilnikom.

02.04.2020.

Poštovani roditelji,

na osnovu uputstva tima za podršku es-Dnevnika obaveštavamo Vas da je nadogradnjom sistema  omogućeno da roditelji mogu pratiti obaveštenja o napretku učenika tj.,formativno ocenjivanje na portalu moj.esDnevnik.

direktor VI bgd .gimnazije, Rade Zejak

Poštovani roditelji,

ovim putem želim da vas obavestim o realizaciji nastave na daljinu u VI bgd.gimnaziji.Nastava će zvanično startovati 23.03.2020 god. putem sajta : skola.vigimnazija.edu.rs.Ovaj sajt služi isključivo za realizaciju nastave na daljinu i pristup njemu imaju nastavnici i učenici naše škole .U toku je pristupanje i prijava učenika na ovaj sajt o čemu su oni obavešteni od strane raz. starešina .Nastava će se izvoditi iz svih nastavnih predmeta prema operativnim planovima koje će nastavnici predavati unapred za narednu sedmicu svakog petka do 9h nakon čega će o tome biti informisani učenici.Nastavni sadržaji biće plasirani putem jedne od tri ponudjene platforme koje će odabrati nastavnici za svoj nastavni predmet (moodle,edmodo,google učionica ).Putem ovih platformi nastavnici će učenicima dostavljati nastavne sadržaje ali i postavljati odredjene zadatke u vezi sa istim radi provere njihovih postignuća.Sajt omogućava nastavniku da prati rad svakog učenika i njegove aktivnosti i pristup platformama.Nastavnici će vršiti formativno ocenjivanje putem Es -dnevnika  što će omogućiti da se učenici i sumativno ocene i da time regularno privedemo školsku godinu kraju .Roditelji će moći da prate rad učenika putem ES dnevnika i obaveštavanjem od strane raz. starešina elektronskim putem e.mailovima.Sva obaveštenja pa i ovo biće dostupna na zvaničnom sajtu škole w.w.w.vigimnazija.edu.rs  na kartici : roditelji -obaveštenja. Nadamo se da ćemo i u ovim novonastalim okolnostima održati potreban nivo nastave  uz vašu podršku .Nastava na daljinu je i prethodnih godina realizovana u VI Bgd.gimnaziji u nekim nastavnim predmetima i upravo ta činjenica je razlog za optimizam .Koordinator sajta i aktivnosti je nastavnica  računarstva i informatike  g-dja Snežana Marković koja je jedan od pionira ove nastave u Srbiji,  unazad više od 10 godina . Učenici će takodje moći da koriste nastavne sadržaje koji će biti postavljani na platforme :RTS planeta , Potrebno je da se prijave na ovu platformu a raspored prikazivanja nastavnih sadržaja mogu videti na internet stranici w.w.w.rasporednastave.gov.rs ovi nastavni sadržaji se takodje koriste u nastavnom procesu u dogovoru sa predmetnim nastavnicima .Za  sva pitanja možete se obratiti putrem elektronske pošte i raz.starešinama  i putem školskog e-maila uprava@vigimnazija.edu.rs.

S poštovanjem, direktor VI Bgd.gimnazije Rade Zejak.

17.03.2020.

Nastava će se realizovati kroz operativne planove i putem platformi od ponedeljka 23. marta. Svi nastavnici će dostaviti operativne planove, a svi učenici će biti obavešteni o načinu realizacije nastave po predmetima. Učenici će od strane predmetnih nastavnika biti obavešteni o načinu korišćena sadržaja preko platforme RTS planeta.

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE NASTAVA NA DALJINU

Obavestenje19