Kontakt

Kontakt telefon: +38111 2412 682

DIREKTOR ŠKOLE

Rade Zejak direktor@vigimnazija.edu.rs

POMOĆNICI DIREKTORA

Tepavac Uroš pomocnik@vigimnazija.edu.rs

Željko Matić pomocnik@vigimnazija.edu.rs

 STRUČNI SARADNICI

Ljilja Živanić, psiholog psiholog@vigimnazija.edu.rs

Dubravka Radošević, pedagog pedagog@vigimnazija.edu.rs

SEKRETAR

Milena Mladenović sekretar@vigimnazija.edu.rs

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Ružica Filipović racun@vigimnazija.edu.rs

BLAGAJNIK

Mirjana Jovičić uprava@vigimnazija.edu.rs

ADMINISTRATIVNI REFERENTI I REFERENTI ZA UČENIČKA PITANJA

Garić Zorana uprava@vigimnazija.edu.rs