Početak drugog polugodišta

Obaveštenje

Drugo polugodište školske 2020/2021.g. počinje u ponedeljak. 18. januara 2021.g.  a nastava će se odvijati po modelu koji je primenjivan u Šestoj beogradskoj gimnaziji od 1. septembra 2020.g.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poslalo je obaveštenje školama i ponovo prosledilo i stručna uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, koji je Krizni štab usvojio 11. avgusta 2020.g.

Učenici, podeljeni u grupe, dolaziće jedne nedelje na neposrednu nastavu, a sledeće nedelje pratiće nastavu „na daljinu“.

Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi, imaju sve časove po rasporedu.

Časovi će trajati 30 minuta.

Od 18. januara 2021.g. na neposrednu nastavu dolaze učenici prve i treće godine (prva grupa).

Roditelji se mogu izjasniti da učenik pohađa nastavu isključivo „na daljinu“. Ukoliko je učenicima već omogućen ovaj vid praćenja nastave, roditelji ne moraju podnositi ponovo zahtev. Ukoliko roditelji (učenici) žele da sa nastave na daljinu“ pređu na nastavu u kombinovanom modelu, potrebno je da o tome obaveste razrednog starešinu, a on upravu škole.

                                                  Vršilac dužnosti direktora

                                                     Šeste beogradske gimanzije

OBAVEŠTENJE RODITELJIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALJINU

RODITELJIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALJINU

 S obzirom da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i da je kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola usklađen sa istom, a u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih, Šesta beogradska gimnazija, kao i ostale škole iz sistema srednjih škola, dobila je Uputstvo za organizaciju rada i završetak prvog polugodišta školske 2020/2021. godine (Broj: 611-00-00360/2/2020-03 od 27.11.2020.g.).

Ovim uputstvom naloženo je da se svi oblici nastave i učenja (teorijska nastava, vežbe, praktična i blok nastava) u svim srednjim školama u Republici Srbiji, počev od 30.11.2020. do 18.12.2020. godine, kada se završava prvo polugodište školske 2020/2021. godine, izvode na daljinu.

Škola ovim modelom nastave obezbeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća, odnosno standarda kvalifikacija, korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije i Javnog medijskog servisa RTS.

U okviru nastave na daljinu preporučena su tri nivoa na kojima škole mogu da pruže podršku učenicima. Šesta beogradska gimnazija radiće na prvom nivou koji podrazumeva upotrebu izabranog sistema za upravljanje učenjem zajedno sa alatima koji obezbeđuju komunikaciju, prvenstveno putem onlajn sastanaka, ali svakako i putem razmene poruka i forumskih diskusija. Nastava se u ovom slučaju realizuje po uputstvima iz Okvira za učenje na daljinu, Okvira digitalnih kompetencija nastavnika i Selfi školskog izveštaja.

Po potrebi nastava će se na daljinu obavljati i putem nekog od video-konferencijskih alata (Google Meet, Microsoft Teams, ali i putem platformi Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, kao i drugih alata sa sličnim funkcionalnostima). 

Uloga roditelja i učenika je da u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu aktivno i odgovorno učestvuju u uspostavljenim komunikacijama.

Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i razredne starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama.

Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati u drugom polugodištu, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri, odnosno manji od dva ukoliko je nedeljni fond časova dva.

 Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, uzeće se u obzir sve ocene, kako tokom nastave po kombinovanom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Uzimaće se u obzir i pokazane aktivnosti u radu i vežbanju, kao i redovnost u izradi domaćih zadataka i pokazana odgovornost u radu tokom nastave na daljinu.

Zaključna ocena će, u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju, biti javna i obrazložena.

Izuzetno, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Ukoliko učenik nema ocene, jer iz opravdanih razloga nije mogao odgovarati (bolest, izolacija,…), može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu će se posebno isplanirati rad sa ovom kategorijom učenika.

Evidencija obrazovno-vaspitnog rada ostvarivaće se tako što će se u dnevnik, prema utvrđenom rasporedu časova, unositi realizovane nastavne jedinice, sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije).

U evidenciji prisustva učenika evidentiraće se oni učenici koji nisu učestvovali u radu na času putem nastave na daljinu.

Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo kvalitetnoj organizaciji nastavnog procesa, koja je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad proći će, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.

                                                v.d. direktora Šeste beogradske gimnazije

                                                                  Radisav Milić

Sonjini dani

Sonjini dani

Još jedan novembar… i još jedni „Sonjini dani”.
Ovoga puta drugačiji, u skladu sa okolnostima.
Sve ono što smo radili prethodnih četrnaest godina sada je pred vama. Sve naše akcije u kojima smo bili inovativni, ekskluzivni, darežljivi, pametni, veseli, originalni, preduzimljivi…
Sa energijom koja iz ovih slika i snimaka bije, „idemo dalje”, kako bi naša Sonja rekla. Do sledeće godine u kojoj ćemo se opet družiti i praviti uspomene za vremena koja su pred nama. Jer, „Sonjini novembarski dani” bili su i uvek će biti-iskorak.

2 BESPLATNA predavanja – STEAM obrazovni trendovi

Savremeni obrazovni trendovi u STEAM nastavi – u kom pravcu ide obrazovanje?

Poštovane kolege, IMO članovi i SonS ambasadori,

Science on Stage Srbija i Institut za moderno obrazovanje pozivaju sve vaspitače, učitelje, nastavnike opštih i stručnih predmeta u osnovnim i srednjim školama da se pridruže osmim po redu onlajn-predavanjima iz ciklusa „Primeri najboljih STEAM nastavnih praksi u Srbiji”, koja će se održati u četvrtak, 22. oktobra 2020, od 17:00h, preko jedinstvene Platforme za učenje na daljinu Instituta za moderno obrazovanje.

button_prijavite-se.png

Prisustvom na novom vebinaru svi učesnici imaće priliku da od relevantnih predavača čuju na koji način 3D proširena stvarnost i problem solving pronalaze ulogu u STEAM-u, a i da uz to steknu zvaničan sertifikat za stručno usavršavanje unutar ustanove, koji vam organizatori – Science on Stage Srbija i Institut za moderno obrazovanje – BESPLATNO izdaju.

2 STEAM predavanja: Hologrami u nastavi i problem solving u obrazovanju

Nacionalni SonS ambasadori, nastavnik hemije Slađana Jović i nastavnik geografije Bojana Mitrićeski Anđelković pokazaće vam kroz primer praktičnog rada sa osnovcima šta su hologrami, i kako se mogu koristiti u STEAM nastavi, a sve radi unapređenja praktičnog i neformalnog znanja, ali i veština učenika. 

U okviru drugog predavanja, dr Ivan Anić, profesor strukovnih studija i član Nacionalnog upravnog odbora Science on Stage Srbija mreže, ispričaće vam više o važnosti problem solvinga u obrazovanju, i preneti praktično iskustvo u organizaciji najvećeg problem solving i STEAM takmičenja u regionu – Brainfinity. Osim što ćete čuti kako je problem solving u Srbiju ušao na velika vrata, predavač najavljuje i važne problem solving nastupajuće događaje za učenike, nastavnike, roditelje i škole.

Više o predavanju možete saznati OVDE.

PRIJAVA JE SADA OTVORENA – saznajte više o obrazovnim trendovima u STEAM nastavi

Da biste pratili nova STEAM onlajn-predavanja, potrebno je da se što pre prijavite i osigurate sebi učešće na vreme. Nakon održanih predavanja, imate mogućnost da sa našim predavačima popričate putem aplikacije „Google Meet”.

button_prijavite-se.png

Članovi Instituta za moderno obrazovanje predavanja mogu da prate preko svojih naloga, dok je ostalim kolegama praćenje obezbeđeno preko linka koji dobijaju u prijavi.

Za više informacija možete nam se obratiti putem imejl-adresa: office@institut.edu.rssons@institut.edu.rs ili pozivom na broj: 011/40-11-260.

S poštovanjem,
Institut za moderno obrazovanje i Science on Stage Srbija

Međunarodni projekat Innoschool obavezno se prijavite

Ako ste zainteresovani  da učestvujete  na obuci i takmičenju iz socijalnog  preduzetništva  u okviru međunarodnog projekta  Innoschool  obavezno se prijavite.  Obuka počinje  1.10.2020. i traje  do kraja decembra.  Učenici učestvuju u timovima od 2 do 4 člana.

Obuku  vode profesorke: Ana Kovačević (ana.kovacevic@ucionica.vigimnazija.edu.rs)  i Gordana Ćeranić. ( gordana.ceranic@ucionica.vigimnazija.edu.rs)  

Zašto da se prijavite?

  • Steći  ćete znanje o preduzetništvu, socijalnom preduzetništvu, poslovnim modelima, poslovnim planovima
  • Obuka se izvodi preko igrice savladavanjem  6 nivoa
  • Igrica je napravljena  jako dobro tako da napredovanjem  kroz  nivoe dobijate svoje fanove, što omogućava učenje   na zanimljiv način
  • Svi učesnici dobijaju sertifikat  o  učešću u međunarodnom projektu, koji  je dobra stavka u CV
  • Najbolja dva tima iz naše škole takmiče se najboljim  timovima iz ostalih beogradskih škola
  • Najbolji od svih timova  putuju za Češku
  • Proširićete krug prijatelja

Mi smo jedna od 11 škola koje su izabrane za ovaj međunarodni  projekat, pa  nemojte  propustiti ovu priliku.

Dodatna podrška školama u prevenciji širenja epidemije

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je u saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pripremljen video materijal (film) namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa ključnim preporukama za bezbedan boravak u školi. Film se može preuzeti na linku: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj

Takođe, u prilogu dostavljamo dopis Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” koji se odnosi na upotrebu vizira, kao i kontakte instituta/zavoda za javno zdravlje.

Srdačan pozdrav,

Dragan Filipović, Rukovodilac

mali grb kolorni 2

Školska uprava Beograd

Zahumska 14