Зелено срце

Циљ рада еколошке секције је развијање и подизање еколошке свести ученика, наставника и других актера у образовању и шире о нераскидивој вези између човека и животне средине,преношење еколошког знања и промовисање еколошки свесног понашања према природи. Основна сврха еколошке секције је преношење знања о значају животне средине и усађивање одговорности према заштити и одржавању животне средине, као и неговање вештина које омогућавају стручност за разумевање природне средине, њених ограничења и начина да се спречи њено оштећење. Упознавање ученика и наставника са разноврсношћу биљног и животињског света, биљкама са великим алергеним потенцијалом, инвазивним врстама и опасностима увођења нових биљака и животиња у одређена станишта, упознавање са лековитим биљкама, угроженим врстама, проблемима угрожености и очувања биодиверзитета и активно учешће и давање свог доприноса у очувању животне средине, здравља, здравих стилова живота и одрживог развоја. Можемо да закључимо да је циљ и сврха (задаци) еколшке секције преношење знања, развијање свести, вештина и осећаја одговорности која омогућава активно учешће сваког ученика, наставника у предузимању акција/радњи у циљу очувања природе и свих њених богатстава и развијање способности неопходне за одговорно понашање према животној срединии.