Сусрети филозофије и визуелне уметности

Развијање способности систематског, самосталног и критичког мишљења. Разумевање и просуђивање кључних естетских феномена. Циљ је да ученици уоче повезаност уметности и свакодневног живота. Да развију осећај за контекст и сложену мрежу појмова и њиховог значења у животној пракси и окружењу. Да усвоје интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанстава и аргумената. Да практикују непристрасност у процени властитог и туђег мишљења, слободно истражују, расправљају и беседе. Развијање креативности.