Скијашка секција

Спортска школска такмичења организоваће се у оквиру радне суботе, у времена између прве и друге смене или у друго време које одреди стручно веће наставника физичког васпитања. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара који одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.

Руководилац: Вучак Дражен