Ликовно-вајарска секција

Циљ и сврха је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума, оспособљавање зауспешну визуелну и вербалну комуникацију. развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа.

_____________________


Остале активности секције можете пратити на линку.