Фолклорна секција

Циљ фолклорне секције је увођење ученика у свет традиције и очување културне баштине. У оквиру секције ученици се упознају са кореографијама и свим битним елементима фолклора као што су народна ношња, народна музика, обичаји из разних делова Србије. Фолклорна секција има улогу да утичу на свестрани развој ученика. Развијамо моторику читавог тела, подстиче се развој велике мишићне групе одговорне за правилно држање тела, као и јачање карактера код ученика.

У народним играма изражена су најразноврснија осећања – од туге, преко смеха до озбиљности, од скромности и стида до ослобађања стега унутар бића и разиграности. Развија се комплетна личност, смисао за лепо кроз покрет, за културно опхођење према људима, разумевање, поштовање ,несебичност, другарство и др.

Ученицима ће бити пружена могућност да се уметнички изразе кроз игру, песму и покрет. Чланови секције ће редовно учествовати на разним приредбама у школи, фестивалима и такмичењима.