Дебатно филозофска секција

Циљ секције је развијање способности ученика за учествовање у дебатама и држање беседа на најразличитије теме, а кроз праксу дебатовања, као и кроз вежбе у беседништву. Дебате се одржавају у стандардизованим форматима, а беседе кроз креативни рад на тексту и вежбање беседништва. Кроз ове активности ученици би требало да раде на својим способностима за учешће у дебатама као и држање јавних говора, да унапређују познавање различитих тема, да развијају критичко мишљење, вежбају разне облике комуникације, активног слушања и толеранције на различита мишљења. Ове активности представљају важну допуну раду на часовима у оквиру друштвених предмета, посебно часовима филозофије.