Атлетска секција

Ученици на основу својих способности и интересовања опредељују се за један или више спортова у којима се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године у оквиру часова секције. Спортска школска такмичења организоваће се у време које одреди стручно веће наставника физичког васпитања. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара који одреди Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.