Амбијентална настава

Окупљање ученика који имају посебне склоности за изучавање прошлости и афинитета да кроз тимски рад развијају компетенције за целоживотно учење и сарадњу. Тиме би се промовисала историја нао наука, али кроз међупредметну корелацију и други наставни предмети. Ученици би научили да поштују културу сећања и развијају свој национални идентитет. Обележавали би важне датуме из прошлости и сарађивали са научни институцијама.