Активан грађанин

Секција Активан грађанин је усмерена на развијање знања и способности ученика у области демократске културе, разумевање савременог друштва, праћење актуелних дешавања у свету, критичког мишљења и тимског рада, интеркултуралног дијалога и толеранције као и очувања националних вредности.

Рад ученика обухвата и израду плаката, постера, употребу ИКТ алата, рад на друштвеним мрежама и приказ резултата на европској мрежи eTwininng.


Активности ове секције можете пратити на линку