„JA (Junior Achievement)“

Školske 2016/2017 godine u školi je realizovana JA sekcija. U okviru sekcije bilo je uključeno  12 učenika: Andreja Rajković, Rešetar Luka, Luka Milekić, Todor Trajković, Marko Tanasić, David Đumić, Luka Vučenović, Lazić Vojislav, Magdalena Marković, Jana Andrić,Uroš Marinković, Nikola Aleksić.

U okviru sekcije su sprovedena tri programa:  Poslovni izazov, Učenička kompanija i Titan.

Učenici koji su učestvovali na regionalnom takmičenju Poslovnog izazova su: Andreja Rajković, Rešetar Luka, Todor Trajković i Marko Tanasić. Andreja Rajković je osvojio prvo mesto na tom takmičenju i plasirao se na Nacionalno takmičenje. Na tom takmičenju se kao jedan od najboljih plasirao  na balkansko takmičenje.

Takođe je realizovan program učenička kompanija. U školi su formirane 2 kompanije:  No stress brand i My Conn. U kompaniji No stress brand su bili učenici: Andreja Rajković, Rešetar Luka i Luka Milekić.  U kompaniji My Conn su bili učenici: David Đumić, Luka Vučenović, Lazić Vojislav. Obe kompanije su učestvovale na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija koje je bilo u novom Merkatoru.

Učenici koji su učestvovali na takmičenju Titan su: Jana Andrić,Uroš Marinković, Nikola Aleksić i Magdalena Marković.

Svim ovim učenicima mnogo svideo ovaj program koji omogućava razvoj preduzetničkih kompetencija koje su ključne u savremenom obrazovanju.

Gordana Ćeranić, prof.računarstva i informatike

1

2

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

910