Матура у мојој школи

Фондација Темпус у склопу подршке развоју сектора образовања и учешћа у Еразмус+ програму подржала је наш пројекат „Матура у мојој школи“. Пројекат КА1 обухвата мобилност наставног и ненаставног особља (директор) у циљу стицања искуства учења и држања наставе у другим државама посматрањем (Job shadowing) припреме за спровођење државне матуре на радном месту. Дисиминацијом желимо да укључимо и друге релеватне институције и гимназије како би стечено искуство и вештине ширили међу колегама.
Партнер је Горњоградска гимназија из Загреба.
Пројектни тим чине запослени обеју школа задужени за реализацију пројекта из следећих области: директори, наставници општих предмета (матерњи језик и математика) и наставници изборних предмета (географија и биологија). Пројекат се спроводи од 20. августа 2018. године до 19. августа 2019. године у три фазе: припремне активности, активости мобилности и дисиминација.
Наставничком већу је предочен програм пројекта као и услови за аплицирање колега из школе. Такође, све колеге наведених предмета су обавештене о обавезама учесника, профилу и критеријумума за избор кандидата, процедури селекције и року за пријаву. Образложен је садржај пријаве, начин селекције и објава резултата. Будући чланови тима су упознати са обавезама мобилности и дисиминације. Сви чланови колектива који буду учествовали у реализацији пројекта добиће Еuropass mobility document који сведочи о знању, вештинама и искуствима стеченим током мобилности у држави чланици ЕУ.
Овај пројекат је од великог значаја за нашу школу јер ће нам пружити неопходна сазнања за правовремену и адекватну припрему ученика за државну матуру.
Координатор пројектних активности је наставница географије Јасна Перић, самостални педагошки саветник


Текстове који прате активности везане за пројекат Матура у мојој школи можете погледати овде.