Смерови и упис

Упис у први разред школске 2022/2023. године

Шеста београдска гимназија за школску 2022./23. год. планирала и уписала ученике у четири одељења друштвено-језичког смера (120 ученика), пет одељења природно-математичког смера (150 ученика) и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика).

Упис у први разред средње школе обављао се електронски, путем портала Моја средња школа