Стручно веће за области физичког и здравствeног васпитања

физичко и здравствено васпитање
Сара Босиљчић
физичко и здравствено васпитање
Андрија Влајић
физичко и здравствено васпитање
Дражен Вучак
Физичко и здравствено васпитање
Ненад Милосављевић
физичко и здравствено васпитање, здравље и спорт (изборни)
Алекса Стаменковић