Стручно веће за област изборних програма

методологија научног истраживања
Тијана Ђукић Џудовић
методологија научног истраживања, примењене науке (изборни)
Олгица Недељковић
Примењене науке 1; Методологија научног истраживања
Васо Павловић
уметност и дизајн (изборни)
Владимир Павловић
методологија научног истраживања, основи геополитике (изборни)
Саша Петровић