Стручно веће за други страни језик (изборни) и латински језик

slika латински језик
Светлана Баковић
slika латински језик
Марија Богићевић
slika руски језик
Виолета Влашки
slika немачки језик
Светлана Златановић
slika немачки језик
Лазарела Лововић
slika Француски језик
Соња Пантић
slika Француски језик; Језик, медији и култура
Јелена Рашевић
slika немачки језик
Тијана Стојановић