Управа школе

Контакт телефон: +38111 2412 682

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Радисав Милић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Ана Јоковић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Љиља Живанић, психолог
Дубравка Радошевић и Марија Филиповић, педагози

СЕКРЕТАР

Милена Младеновић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Зорана Гарић

БЛАГАЈНИК

Мирјана Јовичић

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ И РЕФЕРЕНТ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА

Марија Ојкић