петак 17 јан 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
elektronik sigara sitesi - elektronik sigara - ukash satin al

Школски акти

Протокол поступања у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у Шестој београдској гимназији

Тим за заштиту од насиља

Правилник - О протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник - Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама

Статут Шесте београдске гимназије

Развојни план Шесте београдске гимназије за период од 2014 - 2018. године

Школски програм Шесте београдске гимназије

Правилник о раду

Правилник о педагошкој норми свих облика васпитно-образовног рада

Правилник о организацији и спровођењу испита

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у Шестој београдској гимназији

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о мерама начину и поступку заштите

Правилник о награђивању и похваљивању ученика Шесте београдске гимназије

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕДУРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ VI БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду школског одбора

Правила заштите од пожара

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ШЕСТОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ШЕСТОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

 

 

 

 

Школски донаторски динар

Трошковник школског донаторског динара погледајте овде

Филм o Шестој београдској гимназији

Филм направили бивши ученици Шесте: сценарио и режија Владимир Алексић, камера, избор музике и монтажа Бранко Исаковић, текст говори Ненад Ћирић. Коришћени материјали из архиве Шесте београдске гимназије.

Филм је премијерно приказан на прослави поводом 80. година наше школе.


Пријава

Министарство просвете

Клик до знања

е-писмен

ЗУОВ

  Едмодо

 

  Вебциклопедија

 

Креативна школа

 
Антологија српске кљижевности
 
Петница
 
Наша школа 

  Бионет

 

  ПИЛ

alsancak çiçek alsancak çiçekçi bornova çiçek bornova çiçek siparişi konak çiçek siparişi karşıyaka çiçek karşıyaka çiçekçi karşıyaka çiçek siparişi