Акта школе

Одлука о одређивању лицаза заштиту података о личности

Европски развојни план Шесте београдске гимназије (2024-2029)

Годишњи план 2023/2024.

Годишњи извештај 2022/2023.

Школски развојни план 2023-2028.

Додатак – АП за дигитално образовање

Школски програм 2022-2026.

Годишњи план 2022/2023.

Анекс 1
Анекс 2

Годишњи извештај о раду школе 2021/2022.

Финансијски извештај о извршењу буџета за 2021. годину
Финансијски извештај о извршењу буџета за период 1.1.2022-30.9.2022.

Статут Шесте београдске гимназије

Правила понашања у Шестој београдској гимназији

План мера за 2022 – родна равноправност

Развојни план Шесте београдске гимназије за период од 2018. до 2023. године

Извештај о самовредновању рада Шесте београдске гимназије
Европски развојни план 2018-2023.

 

Финансијски планови:

Финансијски план 2022.
Финансијски план 2023.
финансијски план 2024. – пројекција
Финансијски план 2025. – пројекција

 

Пословници:

Пословник о раду савета родитеља Шесте београдске гимназије

Пословник о раду Наставничког већа

Правила:

Правила заштите од пожара
Правила понашања у Шестој београдској гимназији