СОС телефони

Пријава дигиталног насиља – Национални контакт центар за безбедност деце на интернету19833

Национална СОС линија за превенцију суицида – 011 7777 000

Пријава насиља у породици – 0800 100 600

Национална дечија линија Србије НАДЕЛ116111
(Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу)

СОС телефонска линија за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима – 0800-200-201

Центар за заштиту жртава трговине људима – http://www.centarzztlj.rs/ ; број телефона: +381 63 610 590.