Наша ПП служба

Драги ученици и родитељи, добродошли на страницу која ће вам представити педагошко-психолошку службу Шесте београдске гимназије.

Наш ПП тим чине школски психолог Љиља Живанић и школски педагози Дубравка Радошевић и Марија Филиповић. Главни задатак наше службе је да пружамо помоћ и подршку ученицима, родитељима и наставницима. Пратимо и усмеравамо развој наших ђака и нудимо помоћ у сагледавању проблема и налажењу решења. Стога, дођите код нас ако су вам потребни разговор или савет, ако имате ситуацију коју нисте спремни сами да решите.

Обратите нам се ако:

  • имате тешкоће у учењу и остваривању жељеног успеха (показаћемо вам како се успешно учи, како да организујете своје време и ускладите га са обавезама, како да повећате мотивацију и приступите поправљању оцена);
  • примећујете да имате потешкоће у социјалним односима (понашате се насилно, не осећате се уклопљено у одељење, осећате се одбачено од стране својих вршњачка, имате учестале несугласице са вршњацима и наставницима);
  • сте жртва било ког облика насиља (немојте прикривати насиље – пријавите га!);
  • имате емоционалне проблеме (страх од испитивања, туга, несигурност, импулсивност);
  • имате проблеме у понашању (агресивност, недисциплина, бежање са часова, лагање и сл.);
  • имате недоумице у вези са избором даљег образовања и будућег занимања (подршка у професионалној орјентацији);
  • осећате потребу за подршком у осмишљавању и конструктивном коришћењу слободног времена; 
  • као родитељ не знате како самостално да се носите са адолесцентским кризама и проблемима у учењу свог детета (дођите да причамо о томе). 

Ми не решавамо проблеме, али вам помажемо да сами нађете решење. Будите сигурни да ће наша ПП служба поштовати личност детета и градити однос поверења, прихватања и подстицања. Ми слушамо, разговарамо и охрабрујемо – не оптужујемо, не етикетирамо, не омаловажавамо и не моралишемо.

Љиља Живанић, стручни сарадник психолог
Дубравка Радошевић, стручни сарадник педагог
Марија Филиповић, стручни сарадник педагог

Саветодавни разговори са родитељима се заказују. 

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Дубравка Радошевић

08.00 – 14.00

Дубравка Радошевић

08.00 – 14.00

Љиља Живанић

08.00 – 14.00

Љиља Живанић

08.00 – 14.00

Дубравка Радошевић и Марија Филиповић

08.00 – 14.00

Марија Филиповић

13.00 – 19.00

  Дубравка Радошевић

13.00 – 19.00

Дубравка Радошевић

13.00 – 19.00

Љиља Живанић

13.00 – 19.00